Witamy na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka"  z Cieszyna. Strona ta ma na celu utrzymanie bliższej partnerskiej więzi z naszymi mieszkańcami.

Chcemy to uczynić poprzez systematyczne informowanie naszych członków  i mieszkańców              o problemach, z jakimi spotykamy się na co dzień.

 

 

(data publikacji: 12.03.2018)

KONKURS OFERT NA WYKONANIE REMONTU INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZY ULICY ZOFII KOSSAK-SZATKOWSKIEJ 12

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

Nad bezpieczeństwem finansów naszej
Spółdzielni

czuwa Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA