Dyżury członków Rady Nadzorczej

odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1400 do 1600 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Hajduka 17 (pok. 103).

              

03.07.2017r.   – Halina Pędrys

07.08.2017r.   – Gabriela Sitarz - Fujak

04.09.2017r.   – Wanda Cieślar  

02.10.2017r.   – Maciej Dembiniok

06.11.2017r.   – Beata Wójtowicz

04.12.2017r.   – Juliusz Janiczek

08.01.2018r.   – Jerzy Bawoł

05.02.2018r.   – Dariusz Kustra

05.03.2018r.   – Irena Salachna

09.04.2018r.   – Andrzej Mleczko

07.05.2018r.   – Jacek Tomczyk

 

W dniu 7 sierpnia 2017 r. od godz. 1400 do 1600 dyżur członka Rady Nadzorczej będzie pełniła p. G. Sitarz - Fujak w zastępstwie za p. A. Mleczkę, który swój dyżur będzie pełnił w dniu 9 kwietnia 2018r.