PROPOZYCJE OSIEDLOWEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI

 

LUTY

 

do 9 II,

PÓŁKOLONIA ZIMOWA Z TPD – zapisy w świetlicy TPD (org. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Cieszynie)

 

10 II, g. 17.00

„PARADY” Jana Potockiego – prezentacja pracy warsztatowej adeptów Studia Sztuki Bogusława Słupczyńskiegobilety 10 zł do nabycia przed spektaklem

 

12 II, g. 17.00

STANY ZJEDNOCZONE – prelekcja multimedialna prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur oraz Wojciecha Mazura w ramach spotkań Sekcji Miłośników Podróży (org. Uniwersytet Trzeciego Wieku, OCKiR)

 

16 II, g. 17.00

WARSZTATY MYDLARSKIE – warsztaty dla dzieci i rodziców – bilety – 10 zł, zapisy w OCKiR, tel. 536 050 906

 

21 II, g. 17.00

DYSKUSYJNY KLUB PROPOZYCJI „PODGÓRZE” zaprasza na spotkanie z DANUTĄ CHLUP – zaolziańską dziennikarką, laureatką pierwszego miejsca w konkursie na debiut literacki 2017 za powieść „Blizna” (org. Koło nr 2 „Mały Jaworowy” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, OCKiR)

 

26 II, g. 17.00

KONSTRUKCJE NADWOZIA I SPOSÓB WSIADANIA - prelekcja dr Andrzeja Zielińskiego        w ramach spotkań sekcji nauki i techniki (org. Uniwersytet Trzeciego Wieku, OCKiR, SITPChem)

 

MARZEC

 

3 III, g. 10.00

Edukacja teatralna Studia Sztuki: EMISJA GŁOSU I ARTYKULACJA (szczegółowe informacje: tel. 519 553 334)

 

10 III, g. 10.00

Edukacja teatralna Studia Sztuki: DIALOG I EMOCJE (szczegółowe informacje: tel. 519 553 334)

 

12 III, g. 17.00

SYRIA – prelekcja multimedialna dr inż. Łukasza Wróblewskiego w ramach spotkań Sekcji Miłośników Podróży (org. Uniwersytet Trzeciego Wieku, OCKiR)

 

17 III, g. 10.00

Edukacja teatralna Studia Sztuki: INTERPRETACJA TEKSTU LITERACKIEGO (szczegółowe informacje: tel. 519 553 334)

 

19 III, g. 17.00

Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Bielskiej, Z. Kossak-Szatkowskiej,
G. Morcinka, W. Kargera
(org. Urząd Miasta Cieszyna)

 

20 III, g. 16.00

WIOSENNE SPOTKANIE NESTORÓW szczegóły na afiszach (org. OCKiR, Rada Osiedla Podgórze 1)

 

21 III, g. 12.30

„BATIKOWE PISANKI” – warsztaty dla seniorów, wstęp – 7 zł, zapisy w OCKiR, tel. 536 050 906

 

21 III, g. 17.00

„WKŁAD ZAOLZIA W ODRODZENIE RZECZPOSPOLITEJ” spotkanie z dr inż. Stanisławem Gawlikiem w Dyskusyjnym Klubie Propozycji „Podgórze” (org. Koło nr 2 „Mały Jaworowy” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, OCKiR)

 

23 III, g. 17.00

RODZICE POD PRESJĄ. JAK SOBIE RADZIĆ Z POCZUCIEM WINY
I WEWNĘTRZNYM KRYTYKIEM W NAS
- spotkanie dla rodziców – prowadzenie Jolanta Dróżdż-Stoszek – psycholog, trenerka „Szkoły dla Rodziców”, wstęp – 10 zł, zapisy w OCKiR, tel. 536 050 906

 

24 III, g. 10.00

Edukacja teatralna Studia Sztuki: Konsultacje indywidualne dla osób zainteresowanych studiami aktorskimi (szczegółowe informacje: tel.519553 334)

 

26 III, g. 17.00

NOWE MATERIAŁY POLIMEROWE W MEDYCYNIE - prelekcja dr Michała Kawalca w ramach spotkań sekcji nauki i techniki (org.UTW, OCKiR, SITPChem)

 

ZAPRASZAMY NA STAŁE ZAJĘCIA W OCKiR (bliższe informacje w OCKiR):

JĘZYK ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH - prowadzenie Aneta Nancka-Taylor

JĘZYK CZESKI DLA DOROSŁYCH – prowadzenie Natalia Surzycka

SEKCJA GIER STOLIKOWYCH – Osiedlowy Klub Seniora

TAI-CHI – prowadzenie Danuta Ryłko

JOGA – prowadzenie Damian Krzempek

JOGA DLA SENIORA – prowadzenie Damian Krzempek

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA – prowadzenie Renata Padak-Czerny

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH – prowadzenie Dorota Wojtasik
PRACOWNIA ARTYSTYCZNA DLA DZIECI
- prowadzenie Dorota Wojtasik

ROBATYKA DLA DZIECI – prowadzenie Pracownia Językowa

JĘZYK ANGIELSKI W ZABAWIE I PIOSENCE DLA DZIECI - prowadzenie Anna Niedzielska

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE NR 5 W Cieszynie
prowadzenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci