ARCHIWUM - PRZETARGI

 

(data publikacji: 26.06.2017r. data składania ofert: 10.07.2017r. do godz. 10.00)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na rozbudowę oraz przebudowę placów zabaw Brożka 10-16, Barteczka 23-27 i budowę placu rekreacyjnego przy ulicy Kamiennej 3 w Cieszynie.

Ofertę   należy   złożyć w  sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie przy ulicy Hajduka 17, 43-400 Cieszyn - 1 piętro pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres

Termin składania ofert upływa w dniu  10.07.2017 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Odpowiedź na zapytanie firmy PPE Poland