ARCHIWUM - PRZETARGI

(data publikacji: 23.04.2018) 

Wyniki konkursu ofert związanej z remontami, utrzymaniem zieleni, wykonaniem dokumentacji budowlanej oraz infrastruktury drogowej w naszej Spółdzielni.

(data publikacji: 20.06.2018 r. data składania ofert: 03.07.2018 r. do godz. 10.00) 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na przebudowę oraz rozbudowę placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ulicy Szymanowskiego 10 w Cieszynie.

Ofertę   należy   złożyć w  sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie przy ulicy Hajduka 17, 43-400 Cieszyn - 1 piętro pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy upływa w dniu  03.07.2018 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI