Siedziba Spółdzielni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie

ul. Hajduka 17

skr. poczt. 52

43-400 Cieszyn

 

Administracja Centrum i Boberk W.:

 

ul. Hajduka 17

Administracja Liburnia i Piastowskie:

ul. Filasiewicza 7

Administracja Podgórze:

ul. Z.Kossak 6