Sprawozdania, projekty Uchwał oraz inne dokumenty wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni.


    1. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2012 r.           

    2. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2013 r.

    3. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 04-12 czerwca 2014 r.

    4. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r.

    5. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2016 r.

    6. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja - 07 czerwca 2017 r.

        Wyniki głosowań Członków Spółdzielni w 2017 r.

    7. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 11 - 13 czerwca 2018 r.

        Wyniki głosowań Członków Spółdzielni w 2018 r.