Sprawozdania, projekty Uchwał oraz inne dokumenty wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni.

 1. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2012 r.
 2. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2013 r.
 3. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 04 - 12 czerwca 2014 r.
 4. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r.
 5. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2016 r.
 6. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja - 07 czerwca 2017 r.
 7. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 11 - 13 czerwca 2018 r.
 8. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2019 r.
 9. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 02 września 2020 r.
 10. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2021 r.
 11. Archiwum Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2022 r.