Witamy na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka" z Cieszyna. Strona ta ma na celu utrzymanie bliższej partnerskiej więzi z naszymi mieszkańcami. Chcemy to uczynić poprzez systematyczne informowanie naszych członków  i mieszkańców o problemach, z jakimi spotykamy się na co dzień.

 

 

 

Artykuł z okazji 60-Lecia SM Cieszynianka
E-KARTOTEKA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie informuje, iż od dnia 1.07.2018 r. będzie możliwość elektronicznego dostępu do kartoteki księgowej własnego mieszkania. Usługa polega na bezpłatnym dostępie poprzez stronę internetową

www.e-kartoteka.pl

do danych na temat aktualnej wysokości opłat za mieszkanie oraz salda konta mieszkaniowego (nadpłaty, dopłaty).

W celu sprawdzenia swojej kartoteki konieczne będzie wpisanie loginu oraz hasła do konta.

Dane do logowania można otrzymać osobiście w dziale opłat za mieszkanie
w pokoju 202 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Hajduka 17 w Cieszynie.

Ze względu na poufność danych prosimy o zgłaszanie się z aktualnym dowodem osobistym tylko właścicieli lub współwłaścicieli mieszkań.

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Administrator danych osobowych – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku .

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informacja Zarządu dotycząca ochrony danych osobowych

 

 

 

 

Nad bezpieczeństwem finansów naszej
Spółdzielni

czuwa Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA