Witamy na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka" z Cieszyna. Strona ta ma na celu utrzymanie bliższej partnerskiej więzi z naszymi mieszkańcami. Chcemy to uczynić poprzez systematyczne informowanie naszych członków  i mieszkańców o problemach, z jakimi spotykamy się na co dzień.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(data publikacji: 13.10.2020 r. data składania ofert: 26.10.2020 r. do godz. 10.00)

Konkurs ofert związany z utrzymaniem zieleni na osiedlach, będących w zasobach Spółdzielni. 

Szanowni Państwo

W tej szczególnej sytuacji, gdy wszyscy czujemy się zagrożeni rozprzestrzeniającym się koronawirusem, a służba zdrowia zaleca ograniczenie kontaktów, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich spraw, które nie wymagają kontaktu osobistego, drogą telefoniczną lub mailową.

Telefony i adresy e-mail dostępne są w poniższym odnośniku:


telefony i adresy e-mail do poszczególnych działów


Telefon sekretariat - centrala: 33 85-20-218


Informujemy jednocześnie, że KASA AGENCJI EXPERT przy ulicy Hajduka 17, w której to dokonują Państwo opłat jest nadal czynna.

INFORMACJA

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym w kraju wynajem zapleczy kuchennych przy salach przy ulicy Hajduka 17 oraz Kossak-Szatkowskiej 6 jest zawieszony do odwołania.
Istnieje możliwość wynajmu ww. sal bez zaplecza kuchennego dla maksymalnie 22 osób w celu organizacji spotkań, zebrań i szkoleń z zachowaniem zasad bezpiecznego dystansu ich uczestników. 

12 porad jak się OCHRONIĆ przed koronawirusem

Artykuł z okazji 60-Lecia SM Cieszynianka
E-KARTOTEKA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie informuje, iż od dnia 1.07.2018 r. jest możliwość elektronicznego dostępu do kartoteki księgowej własnego mieszkania. Usługa polega na bezpłatnym dostępie poprzez stronę internetową

www.e-kartoteka.pl

do danych na temat aktualnej wysokości opłat za mieszkanie oraz salda konta mieszkaniowego (nadpłaty, dopłaty).

W celu sprawdzenia swojej kartoteki konieczne będzie wpisanie loginu oraz hasła do konta.

Dane do logowania można otrzymać osobiście w dziale opłat za mieszkanie
w pokoju 202 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Hajduka 17 w Cieszynie.
Jak również poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się poniżej:

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Administrator danych osobowych – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku .

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informacja Zarządu dotycząca ochrony danych osobowych

 

 

 

 

Nad bezpieczeństwem finansów naszej
Spółdzielni

czuwa Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA