logo funduszy europejskich

Uporządkowanie i ożywienie przestrzeni publicznej wokół budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka" w Cieszynie

Witamy na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka" z Cieszyna. Strona ta ma na celu utrzymanie bliższej partnerskiej więzi z naszymi mieszkańcami. Chcemy to uczynić poprzez systematyczne informowanie naszych członków i mieszkańców o problemach, z jakimi spotykamy się na co dzień.

SZANOWNI PAŃSTWO

W tej szczególnej sytuacji, gdy wszyscy czujemy się zagrożeni rozprzestrzeniającym się koronawirusem, a służba zdrowia zaleca ograniczenie kontaktów.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka" w Cieszynie zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich spraw, które nie wymagają kontaktu osobistego, drogą telefoniczną lub mailową.
Telefony i adresy e-mail dostępne są w poniższym odnośniku:

telefony i adresy e-mail do poszczególnych działów
Wybrane numery telefonów:
Sekretariat - centrala: 33 85-20-218
ADM "Centrum" i "Bobrek": 33 85-13-351
ADM "Liburnia" i "Piastowskie": 33 85-22-599
ADM "Podgórze": 33 85-21-749

Informujemy jednocześnie, że KASA AGENCJI EXPERT przy ulicy Hajduka 17, w której to dokonują Państwo opłat jest nadal czynna.

WAŻNE INFORMACJE

Informacja w sprawie CEEB

Cieszyn, 10.06.2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka" informuje, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 2127) Spółdzielnia złożyła deklaracje w sprawie źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynki oraz są wykorzystywane do podgrzewania wody do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczące wszystkich lokali mieszkalnych oraz użytkowych zarządzanych przez Spółdzielnię.

Informacja dotycząca odbioru programów telewizyjnych z anteny zbiorczej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. naziemna telewizja cyfrowa DVBT w Polsce z dniem 23.05.2022 przechodzi na emisję telewizji cyfrowej drugiej generacji.
Po przestrojeniu programy polskie będzie można oglądać tylko na telewizorach z możliwością odbioru DVB T2 HEVC H.265 lub z użyciem odpowiednich dekoderów.
W okresie zmiany systemu nadawania mogą wystąpić zakłócenia i przerwy w odbiorze programów TV.

Remont instalacji gazowej

W trosce o wspólne bezpieczeństwo przypominamy i wyjaśniamy, iż remont instalacji gazowej musi być uzgodniony ze Spółdzielnią. Każda ingerencja w instalację gazową polegająca na zmianie trasy przebiegu instalacji oraz zmianie lokalizacji urządzeń gazowych wymaga, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonania dokumentacji technicznej i zgłoszenia wykonywania robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
W przypadku tej instalacji, która niewłaściwie użytkowana może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, przestrzeganie przepisów jest bezwzględnie konieczne.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółdzielnia każdego roku przeprowadza kontrolę stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych. Kontrolę wykonują osoby legitymujące się ważnymi uprawnieniami oraz posługujące się urządzeniami z ważną cechą legalizacyjną. Jeżeli w trakcie kontroli zostanie stwierdzona jakaś nieprawidłowość, należy ją bezwzględnie usunąć. Działania powyższe nie mają na celu utrudniać Państwu życia, są konieczne, żeby czuli się Państwo bezpiecznie w naszych budynkach.
Najczęstszymi błędami przy eksploatacji instalacji gazowych są:
- zabudowa instalacji, która uniemożliwia zbadanie stanu technicznego instalacji oraz powoduje gromadzenie się gazu w zabudowie, co stwarza niebezpieczeństwo wybuchu; instalacja gazowa powinna być prowadzona po ścianach i dostępna na całej swej długości; jeżeli już wystąpi konieczność zabudowy (wyłącznie lekkiej, umożliwiającej szybki demontaż), musi być ona odpowiednio wentylowana poprzez wykonanie otworów zwłaszcza w miejscach łączenia rur, kolanek i innego osprzętu.
- lokalizacja kuchenek gazowych w nieprzepisowej odległości od otworów okiennych, to jest mniejszej niż 0,5 m pomiędzy krawędzią kuchenki a brzegiem okna. Spółdzielnia będzie konsekwentnie prowadziła działania mające na celu usunięcie powyższych nieprawidłowości, aby zapewnić Państwu bezpieczne warunki zamieszkiwania.

ARTYKUŁY / FOTORELACJE /SPONSORZY

Artykuł z okazji 60-Lecia SM Cieszynianka Fotorelacja z jubileuszu istnienia "CIESZYNIANKI" – 60 LAT MINĘŁO Sponsorzy wspierający zakup kompletów biesiadnych
logo ekartoteka

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie informuje, iż od dnia 1.07.2018 r. jest możliwość elektronicznego dostępu do kartoteki księgowej własnego mieszkania. Usługa polega na bezpłatnym dostępie poprzez stronę internetową www.e-kartoteka.pl do danych na temat aktualnej wysokości opłat za mieszkanie oraz salda konta mieszkaniowego (nadpłaty, dopłaty). W celu sprawdzenia swojej kartoteki konieczne będzie wpisanie loginu oraz hasła do konta.
Dane do logowania można otrzymać osobiście w dziale opłat za mieszkanie w pokoju 202 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Hajduka 17 w Cieszynie. Jak również poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się poniżej: Rejestracja E-KARTOTEKA

Administrator danych osobowych – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku . Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informacja Zarządu dotycząca ochrony danych osobowych