(stan na 31.12.2017r.)

 

  • 106 budynków mieszkalnych z 3.685 mieszkaniami - łącznie 185.367 m2 powierzchni użytkowej mieszkań,

  • 3.849 członków zamieszkałych,

  • 173 garaże,

  • 76 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 4.505 m2, zlokalizowanych w pawilonach wolnostojących oraz w budynkach mieszkalnych (partery, piwnice itp.).