1. PORZĄDEK OBRAD RADY NADZORCZEJ.

2. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ DO WGLĄDU W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI.