Porządki obrad z posiedzeń Zarządu Spółdzielni w następujących okresach:

 1. Rok 2010

 2. Rok 2011

 3. Rok 2012

 4. Rok 2013

 5. Rok 2014

 6. Rok 2015

 7. Rok 2016

 8. Rok 2017

 9. Rok 2018

 10. Rok 2019

 11. Rok 2020

 12. Rok 2021