PKO BP Oddział 1 w Bielsku-Białej nr:  06 1020 1390 0000 6102 0018 9738

    ING Oddział w Cieszynie nr:                  10 1050 1083 1000 0001 0399 3408

    Bank Spółdzielczy w Cieszynie nr:          69 8113 0007 2001 0043 8627 0001