Przewodniczący Rady Osiedla

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

Sekretarz Rady Osiedla

Pozostali członkowie Rady Osiedla:

 


UKONSTYTUOWANIE RADY OSIEDLA ODBYŁO SIĘ 3 WRZEŚNIA 2018r.