Przewodniczący Rady Osiedla

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

Sekretarz Rady Osiedla

Pozostali członkowie Rady Osiedla:

UKONSTYTUOWANIE RADY OSIEDLA ODBYŁO SIĘ 9 PAŹDZIERNIKA 2017r.