Przewodniczący Rady Osiedla

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

Sekretarz Rady Osiedla

Pozostali członkowie Rady Osiedla: