Dział Nr telefonu Adres e-mail
Sekretariat - Centrala: 33 85-20-218
33 85-22-413
33 85-20-077 (fax)
ps@smcieszynianka.org.pl
Dział Techniczny: 33 85-21-020
Dział Opłat za mieszkanie: 33 85-20-240
Dział Inwestycji: 33 85-22-046
Dział Członkowski: 33 85-13-350
Dział Windykacji: 33 85-13-815
Dział Księgowości: 33 85-13-816
Dział Rozliczeń c.o i c.w.u. 33 85-13-967
Administracja Centrum i Bobrek: 33 85-13-351
Administracja Liburnia i Piastowskie: 33 85-22-599
Administracja Podgórze: 33 85-21-749
Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji: 33 85-21-749 pds@smcieszynianka.org.pl

Telefony dyżurne pod które można zgłaszać awarie:

awarie wodno-kanalizacyjne: Mirosław Grzybek 782262509
awarie instalacji gazowej: Tadeusz Kostorz 781163265
awarie instalacji elektrycznej:
osiedle Podgórze Ireneusz Lorek 731700110
osiedle Liburnia i Piastowskie Adam Król 609785942
osiedle Centrum i Bobrek Wschód Mirosław Lazar 605260745