Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 1 z dnia 12.01.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 2 z dnia 26.01.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 3 z dnia 09.02.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 4 z dnia 22.02.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 5 z dnia 23.02.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 6 z dnia 29.02.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 7 z dnia 08.03.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 8 z dnia 22.03.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 9 z dnia 03.04.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 10 z dnia 12.04.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 11 z dnia 23.04.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 12 z dnia 26.04.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 13 z dnia 10.05.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 14 z dnia 24.05.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 15 z dnia 06.06.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 16 z dnia 13.06.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 17 z dnia 21.06.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 18 z dnia 05.07.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 19 z dnia 24.07.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 20 z dnia 26.07.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 21 z dnia 10.08.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 22 z dnia 23.08.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 23 z dnia 30.08.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 24 z dnia 13.09.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 25 z dnia 27.09.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 26 z dnia 11.10.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 27 z dnia 25.10.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 28 z dnia 30.10.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 29 z dnia 08.11.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 30 z dnia 22.11.2012r.

Porządek obrad z posiedzenia Zarządu nr 31 z dnia 06.12.2012r.