Porządki obrad z posiedzeń

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie

 

 

 

 

01. Porządek obrad z dnia 07.01.2016r.

02. Porządek obrad z dnia 21.01.2016r.

03. Porządek obrad z dnia 28.01.2016r.

04. Porządek obrad z dnia 04.02.2016r.

05. Porządek obrad z dnia 18.02.2016r.

06. Porządek obrad z dnia 03.03.2016r.

07. Porządek obrad z dnia 17.03.2016r.

08. Porządek obrad z dnia 31.03.2016r.

09. Porządek obrad z dnia 14.04.2016r.

10. Porządek obrad z dnia 28.04.2016r.

11. Porządek obrad z dnia 05.05.2016r.

12. Porządek obrad z dnia 12.05.2016r.

13. Porządek obrad z dnia 25.05.2016r.

14. Porządek obrad z dnia 09.06.2016r.

15. Porządek obrad z dnia 23.06.2016r.

16. Porządek obrad z dnia 07.07.2016r.

17. Porządek obrad z dnia 21.07.2016r.

18. Porządek obrad z dnia 02.08.2016r.

19. Porządek obrad z dnia 25.08.2016r.

20. Porządek obrad z dnia 06.09.2016r.

21. Porządek obrad z dnia 22.09.2016r.

22. Porządek obrad z dnia 05.10.2016r.

23. Porządek obrad z dnia 20.10.2016r.

24. Porządek obrad z dnia 03.11.2016r.

25. Porządek obrad z dnia 17.11.2016r.

26. Porządek obrad z dnia 01.12.2016r.

27. Porządek obrad z dnia 15.12.2016r.

28. Porządek obrad z dnia 28.12.2016r.