Porządki obrad z posiedzeń

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie

 

01. Porządek obrad z dnia 12.01.2017r.

02. Porządek obrad z dnia 26.01.2017r.

03. Porządek obrad z dnia 09.02.2017r.

04. Porządek obrad z dnia 23.02.2017r.

05. Porządek obrad z dnia 09.03.2017r.

06. Porządek obrad z dnia 23.03.2017r.

07. Porządek obrad z dnia 06.04.2017r.

08. Porządek obrad z dnia 20.04.2017r.

09. Porządek obrad z dnia 11.05.2017r.

10. Porządek obrad z dnia 25.05.2017r.

11. Porządek obrad z dnia 08.06.2017r.

12. Porządek obrad z dnia 21.06.2017r.

13. Porządek obrad z dnia 13.07.2017r.

14. Porządek obrad z dnia 20.07.2017r.

15. Porządek obrad z dnia 10.08.2017r.

16. Porządek obrad z dnia 23.08.2017r.

17. Porządek obrad z dnia 07.09.2017r.

18. Porządek obrad z dnia 21.09.2017r.

19. Porządek obrad z dnia 05.10.2017r.

20. Porządek obrad z dnia 18.10.2017r.

21. Porządek obrad z dnia 09.11.2017r.

22. Porządek obrad z dnia 27.11.2017r.

23. Porządek obrad z dnia 07.12.2017r.

24. Porządek obrad z dnia 21.12.2017r. (w takcie opracowywania)