Porządki obrad z posiedzeń

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie

 

01. Porządek obrad z dnia 04.01.2018r.

02. Porządek obrad z dnia 18.01.2018r.

03. Porządek obrad z dnia 01.02.2018r.

04. Porządek obrad z dnia 15.02.2018r.

05. Porządek obrad z dnia 01.03.2018r.

06. Porządek obrad z dnia 19.03.2018r.

07. Porządek obrad z dnia 05.04.2018r.

08. Porządek obrad z dnia 19.04.2018r.

09. Porządek obrad z dnia 10.05.2018r.

10. Porządek obrad z dnia 21.05.2018r.

11. Porządek obrad z dnia 07.06.2018r.

12. Porządek obrad z dnia 21.06.2018r.

13. Porządek obrad z dnia 05.07.2018r.

14. Porządek obrad z dnia 19.07.2018r.

15. Porządek obrad z dnia 06.08.2018r.

16. Porządek obrad z dnia 23.08.2018r.

17. Porządek obrad z dnia 13.09.2018r.

18. Porządek obrad z dnia 04.10.2018r.

19. Porządek obrad z dnia 18.10.2018r.

20. Porządek obrad z dnia 08.11.2018r.

21. Porządek obrad z dnia 21.11.2018r.

22. Porządek obrad z dnia 06.12.2018r.

23. Porządek obrad z dnia 21.12.2018r.