UWAGA

Ważne informacje dotyczące odbioru programów telewizyjnych z anteny zbiorczej

W związku z planowaną przez operatorów sieci zmianą sposobu emisji telewizji cyfrowej z DVBT na emisję drugiej generacji DVB T2 Spółdzielnia informuje:
Termin zmiany systemu nadawania określony został:

- dla programów czeskiej telewizji – do 30 czerwca 2020 r.
- dla programów polskiej telewizji – do 30 czerwca 2022 r.

Przystosowywanie anten zbiorczych do odbioru nowego systemu w Spółdzielni rozpocznie się już od listopada 2019 r., aby umożliwić Państwu odbiór programów czeskich.

O terminie przestrojenia instalacji w poszczególnych budynkach informować będziemy Państwa poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych.

Zmiana sposobu emisji może spowodować konieczność wymiany telewizorów lub dekoderów na sprzęt przystosowany do DVB T2.

Po przestrojeniu programy czeskie będzie można oglądać tylko na telewizorach nowej generacji z DVB T2 lub za pomocą dekodera z DVB T2.

Programy polskie – do 30.06.2022 r. będzie można oglądać bez wymiany sprzętu, po tym terminie również ich dostępność będzie uwarunkowana posiadaniem odbiorników z DVB T2. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w Internecie.