SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Budowa drogi pożarowej przy ulicy Barteczka 27 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na budowę drogi pożarowej przy ulicy Barteczka 27 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 9/11 obręb 17 i 14/56 obręb 13 w Cieszynie.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na wyżej wymieniony adres.
Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2024 r. o godz. 10.00.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wyjaśnienia do zapytania do SIWZ dot. Konkursu ofert ogłoszonego na Budowę drogi pożarowej przy ulicy Barteczka 27 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 9/11 obręb 17 i 14/56 obręb 13 w Cieszynie.

Pytanie:

Projekt dla zadania pn.: „PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY KABLI NN i OŚWIETLENIA ULICZNEGO” opisuje przebudowę kabli energetycznych, natomiast w przedmiarze robót (Cieszyn ul. Barteczka 27-bud drogi pożarowej – przebudowa ośw. Ulicznego-PR) brakuje przedmiaru w zakresie kabli energetycznych. Proszę zatem o wyjaśnienie, czy przedmiotowy zakres jest ograniczony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektant przewidział usunięcie kolizji linii kablowej oświetleniowej. Natomiast kable energetyczne znajdujące się w pobliżu koryta pod podbudowę drogi i usytuowane w skarpie zostaną zabezpieczane rurami ochronnymi, gdy w trakcie wykopów ręcznych zostanie stwierdzona taka konieczność.

Budowa drogi pożarowej przy ulicy Barteczka 27 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content