FOTORELACJA Z JUBILEUSZU ISTNIENIA „CIESZYNIANKI” – 60 LAT MINĘŁO


Miło nam, po raz kolejny przypomnieć członkom Spółdzielni i wszystkim mieszkańcom jej zasobów, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie w 2018 r. obchodzi jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Z tej okazji w dniu 22 czerwca br. odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, w której udział wzięli zaproszeni goście, między innymi: Burmistrz Miasta Cieszyna, Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Prezesi i przedstawiciele jednostek organizacyjnych współpracujących ze Spółdzielnią, a także Prezesi zaprzyjaźnionych Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej i Przewodniczący Rad Osiedli oraz pracownicy Spółdzielni i współorganizatorzy jubileuszu. Przypominamy także, że w związku z obchodami „diamentowej rocznicy” powstania Spółdzielni w tym roku wszelkie zorganizowane przez Spółdzielnię konkursy, turnieje, imprezy sportowo – rekreacyjne oraz plenerowe dla dzieci, dorosłych i Seniorów, a także corocznie organizowany festyn „Bawimy się na Podgórzu”, który odbędzie się w dniu 8 września 2018 r. będą odbywały się pod hasłem i w duchu jubileuszu istnienia „Cieszynianki”.