Członkowie Komisji Rewizyjnej:                            

     1. Wanda Cieślar    - Przewodniczący

     2. Halina Pędrys     - Zastępca Przewodniczącego

     3. Dariusz Kustra   - Sekretarz

 

    Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

      1. Maciej Dembiniok            - Przewodniczący

      2. Gabriela Sitarz - Fujak     - Zastępca Przewodniczącego

      3. Jacek Tomczyk                - Sekretarz

 

   Członkowie Komisji Regulaminowo - Organizacyjnej:

    

     1. Irena Salachna      - Przewodniczący

     2. Beata Wójtowicz  - Sekretarz