(Data publikacji: 15.01.2019 r).

1. Lokal usł. o pow. użytkowej 69,00 m2 położony przy ul. Polnej 3C (w tym: pomieszczenia podstawowe o powierzchni 29,10m2, pomieszczenia pomocnicze - w tym sanitarne, magazyn, korytarz o powierzchni 39,90m2) wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, centralnego ogrzewania - NA MAGAZYN, BIURO LUB USŁUGI.

2. Lokal usł. o pow. użytkowej 24,35 m2 położony przy ul. Filasiewicza 7 (w tym: pomieszczenie 17,24 m2 + WC 1,19 m2 + udział w korytarzu 5,97 m2) wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, centralnego ogrzewania - NA MAGAZYN, BIURO LUB USŁUGI.

3. Lokal usł. o pow. użytkowej 105,55 m2 położony przy ul. Filasiewicza 7 wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, centralnego ogrzewania - NA MAGAZYN, BIURO LUB USŁUGI.

4.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza przetarg pisemny - konkurs ofert, na używanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Górnej 29 w Cieszynie, ograniczony na prowadzenie cichej, nieuciążliwej dla mieszkańców działalności  gospodarczej.

Lokal usytuowany jest na poziomie parteru, składa się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 23 m2.  Wyposażony  jest  w  instalację  elektryczną,  instalację  centralnego  ogrzewania, cwu, wodno-kanalizacyjną,  wc. 

Lokal  zostanie  udostępniony  w  celu  zapoznania  się  z  jego  stanem  technicznym  w  dniu 23 stycznia  2019  roku  (środa)  w  godz. od 1000 do 1100.


DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA 40% OBNIŻKI CZYNSZU NA OKRES ROKU

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - ADMINISTRACJA OSIEDLA PRZY ULICY FILASIEWICZA 7 - TEL. 338522599