1. Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji – o nas

    2. Program imprez

    3. Konkursy

    4. Zajęcia stałe w OCKiR

    5. Archiwum   

    6. Zasady wynajmu sal

 

 

 

 

Kontakt z Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji:

Kinga Ciba

Inspektor ds. organizowania i koordynowania
działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej
Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka
Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 17 49, 536 050 906
e-mail: pds@smcieszynianka.org.pl