Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji powstało w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie – rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji”.

W skład OCKiR wchodzą:

Sala widowiskowo-konferencyjna z zapleczem kuchennym, w której odbywają są prelekcje, wykłady tematyczne, debaty, konferencje, warsztaty, spektakle, koncerty. Salę można również wynająć na zorganizowanie swojej imprezy.

Świetlica środowiskowa, prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Pracownia artystyczna, w której prowadzone będą zajęcia z różnych technik plastycznych.

Sala zajęć i gier, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli mogą spędzić czas przy wspólnych grach np. edukacyjnych, planszowych, grze w szachy, warcaby, brydża.

Biuro Fundacji Aktywności Społecznej Cieszynianka oraz Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji.

Otwarte obiekty do rekreacji – boisko do siatkówki i tenisa, siłownia terenowa, plac zabaw.


Głównym zadaniem OCKiR jest upowszechnianie kultury i zdrowego trybu życia poprzez edukację kulturalno-oświatową i rekreację. Naszym podstawowym zadaniem jest zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie.

Spektrum działań Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji to prowadzenie i wzajemne zsynchronizowanie różnych zajęć i kółek zainteresowań dla różnych grup wiekowych, organizacja konkursów plastycznych, ekologicznych, muzycznych, organizowanie imprez okolicznościowych, prowadzenie zajęć i organizowanie turniejów gry w szachy, warcaby, brydża itp., a także propagowanie i współorganizowanie rekreacji w każdym wieku - zajęcia i turnieje tenisa ziemnego, siatkówki, tzw. gier podwórkowych pod opieką instruktorów, a w założeniu również studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, odbywającymi w ten sposób praktykę zawodową.

OCKiR organizuje różnego rodzaju okolicznościowe imprezy osiedlowe (np. Dzień Dziecka, Mikołajki itp.), spotkania cykliczne z ciekawymi ludźmi, podróżnicze, warsztaty itp. Działa tu także Osiedlowy Klub Seniora.

 

świetlica środowiskowa

sala zajęć i gier

boisko wielofunkcyjne

siłownia terenowa

plac zabaw z nawierzchnią piaszczystą

sala widowiskowo-konferencyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSIEDLOWEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI