PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

g. 09.00

g. 10.30

JOGA DLA SENIORA 

- prowadzenie
Damian Krzempek

 

g. 09.00

g. 10.30

JOGA DLA SENIORA 

- prowadzenie
Damian Krzempek

 

 

g. 14.00-18.00
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 5  -

prowadzenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

g. 14.00-18.00
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 5  -

prowadzenie TPD

g. 13.00-17.00
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 5  

prowadzenie TPD

g. 14.00-18.00
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 5  

prowadzenie TPD

g. 13.00-17.00
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 5  

prowadzenie TPD

 

g. 14.50

g. 15.55
PRACOWNIA ARTYSTYCZNA 

grupa dziecięca – prowadzenie

Dorota Wojtasik

g. 16.00

g. 17.45
ROBOTYKA DLA DZIECI
W WIEKU 7-10 LAT
– prowadzenie
Pracownia Językowa

(bliższe informacje

tel. 799881456)

 

 

g. 17.00 Maluszki,

g. 17.30 Średniaki,

g. 18.00 Starszaki
JĘZYK ANGIELSKI
W ZABAWIE
I PIOSENCE

zajęcia dla dzieci – prowadzenie
Anna Niedzielska

 

g. 16.00
ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE I SURDOPEDAGOGICZNE

 – prowadzenie
Joanna Gawlas (bliższe informacje tel.502 254 978)

 

g. 16.30

TAI-CHI  prowadzenie
Danuta Ryłko

 

 

g. 16.00
OSIEDLOWY KLUB SENIORA
spotkanie sekcji gier stolikowych

 

SOBOTA

g. 09.00-13.00
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 5  

prowadzenie TPD

g. 17.00
PRACOWNIA ARTYSTYCZNA 

grupa dorosłych – prowadzenie
Dorota Wojtasik

g. 17.30
ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE I SURDOPEDAGOGI-
CZNE
 – prowadzenie
Joanna Gawlas
(bliższe informacje

tel. 502 254 978)

 

 

 

g. 19.30

TEATR 30+
zajęcia dla dorosłych
- prowadzenie Bogusław Słupczyński

(bliższe informacje
tel. 519 553 334)

 

g. 19.30

TEATR 30+
zajęcia dla dorosłych
- prowadzenie Bogusław Słupczyński

(bliższe informacje
tel. 519 553 334)

g. 19.30
JOGA

prowadzenie
Damian Krzempek
(bliższe informacje tel. 501 708 309)

 

 

ZAJĘCIA STAŁE OSIEDLOWEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI

SEKCJE ZAINTERESOWAŃ W OCKiR

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ