data publikacji: 17.06.2019 r., data sladania ofert: 15.07.2019 r. do godz. 17.00

1. Przetarg na wynajem lok. mieszkalnego przy ul. Cienciały 1 w Cieszynie