SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Plan remontów na 2 0 2 4 r.

Zarząd Spółdzielni przedstawia poniżej roboty remontowe zaplanowane
do wykonania w roku 2024. Wszystkie zostały zweryfikowane i zaopiniowane przez Rady Osiedlowe, a następnie przyjęte przez Radę Nadzorczą, która podjęła w tym zakresie Uchwałę nr  22/2023 w dniu 27 listopada 2023 r.

OS. CENTRUM

Korfantego 4, 6, 8

Roboty instalacyjne

 • wymiana poziomu kanalizacji w piwnicy w budynku Korfantego 8.

Roboty elektryczne

 • wymiana oprawy oświetleniowej parkowej na elewacji na oprawę typu LED
  w budynku przy ul. Korfantego 6.

Roboty posadzkarskie

 • remont posadzek balkonowych w budynku Korfantego 6 polegający na skuciu starej wylewki, wykonaniu warstwy wyrównawczej, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż obróbki blacharskiej ALU, wykonanie nowej wylewki cementowej w mieszkaniach nr 4, 8, 12, 16.

Kraszewskiego 1, 1A

Roboty instalacyjne

 • wymiana zaworów podpionowych c.w.u. 36 szt. w budynku Kraszewskiego 1 i 1A.

Roboty elektryczne

 • wymiana lamp parkowych zamocowanych na elewacji na oprawy typu LED
  na budynkach Kraszewskiego 1 i 1A (4 szt.).

Roboty ślusarskie

 • remont balustrad balkonowych w budynku Kraszewskiego 1,
 • wykonanie nowych trzepaków (suszarek do suszenia prania) 2 szt. demontaż starych.

Bielska 41

Roboty elektryczne

 • remont instalacji elektrycznej oświetlenia klatki schodowej polegający na montażu opraw oświetleniowych z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym,
 • remont oświetlenia galerii polegający na wymianie na oprawy oświetleniowe
  z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym,
 • wymiana oprawy lampy parkowej od strony wejścia do budynku na lampę typu LED.

Roboty murarskie i tynkarskie

 • remont tynków kominów nad dachem.

Roboty posadzkarskie

 • remont posadzki galerii polegający na wymianie nawierzchni płytek gresowych
  na pow. 7m2,

gen. J.  Hallera 2, 4, 6

Roboty instalacyjne

 • wymiana poziomu kanalizacji w budynku Hallera 4.

Roboty elektryczne

 • wymiana lamp  parkowych na elewacji na oprawy typu LED na budynkach Hallera 2 i 6 (2 szt.).

Roboty murarskie i tynkarskie

 • odnowienie cokołu tynkiem żywicznym od strony wejścia do budynku przy
  ul. Hallera 6,
 • remont tynków kominów ponad dachem i pokrycie papą termozgrzewalna czap kominowych na budynku Hallera 2 i 6.

Roboty posadzkarskie

 • remont posadzek balkonowych polegający na skuciu starej wylewki, wykonaniu warstwy wyrównawczej, wykonaniu izolacji z papy termozgrzewalnej, montażu obróbki blacharskiej  ALU, wykonanie nowej wylewki cementowej w mieszkaniach
  nr  8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24  w budynku Hallera 2 oraz nr 2 w budynku Hallera 4.

Roboty drogowe osiedlowe

 • przełożenie fragmentu chodnika.

Cieńciały1

Roboty murarskie i tynkarskie

 • wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu 21 szt.,
 • wykonanie i montaż osłony dylatacji.

Roboty posadzkarskie

 • remont posadzek balkonowych polegający na skuciu starej wylewki, wykonaniu warstwy wyrównawczej, wykonaniu izolacji z papy termozgrzewalnej, montażu obróbki blacharskiej  ALU, wykonanie nowej wylewki cementowej w mieszkaniach
  nr 21, 29.

Roboty ślusarskie

 • wykonanie na wymiar i wymiana drzwi piwnicznych drewnianych na p.poż. 6 szt..

Chrobrego 6

Roboty instalacyjne

 • wymiana poziomu kanalizacji w 3 klatkach B, C, D.

Roboty posadzkarskie

 • remont posadzek balkonowych polegający na skuciu starej wylewki, wykonaniu warstwy wyrównawczej, wykonaniu izolacji z papy termozgrzewalnej, montażu obróbki blacharskiej  ALU, wykonanie nowej wylewki cementowej w mieszkaniach
  nr 5, 7, 12, 13, 18, 26, 27, 28.

Budowa i konserwacja obiektów rekreacyjno- sportowych

 • dostawa i montaż rowerków stacjonarnych do istniejących ławek parkowych 2 szt.

Górna 29-29C

Roboty elektryczne

 • wymiana oprawy oświetleniowej parkowej na elewacji na oprawę typu LED
  w budynku przy ul. Górnej 29 – 2 szt., Górnej 29C – 2 szt..

Roboty murarskie i tynkarskie

 • wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu na budynkach nr 29, 29A, 29B, 29C – 88 szt.

Dokumentacja projektowa

 • opracowanie dokumentacji technicznej remontu balustrad balkonowych
  i posadzek na balkonach w budynku Górna 29.

Żwirki i Wigury  10A

Roboty murarskie i tynkarskie

 • wymiana stopnicy lastrykowej na parterze w kl. „A”,
 • wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu 10 szt.

Roboty ślusarskie

 • wykonanie nowych konstrukcji do suszenia prania 2 szt. wraz z montażem.

OS. BOBREK-WSCHÓD

Skrzypka 1

Roboty murarskie i tynkarskie

 • uzupełnienie ubytków w dociepleniu po dzięciołach – 12szt.

Skrzypka 2-4

Roboty elektryczne

 • wymiana WLZ w budynku Skrzypka 4 wg projektu.

Barteczka 23

Roboty murarskie i tynkarskie

 • uzupełnienie ubytków w dociepleniu po dzięciołach – 11szt.,
 • uzupełnienie tynku płyty balkonowej mieszkania nr 3.

Barteczka 27

Roboty murarskie i tynkarskie

 • uzupełnienie ubytków w dociepleniu po dzięciołach – 5szt.,
 • uzupełnienie tynku płyty balkonowej mieszkania nr 30.

Barteczka 29

Roboty murarskie i tynkarskie

 • uzupełnienie ubytków w dociepleniu po dzięciołach – 6szt.

OS. LIBURNIA

Św. Jerzego 5

Budowa i konserwacja obiektów rekreacyjno-sportowych

 • rewitalizacja placu zabaw – montaż nowych urządzeń  zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Św. Jerzego 7

Roboty elektryczne osiedlowe

 • wymiana oprawy oświetleniowej na elewacji ściany szczytowej kl. D na oprawę typu LED.

Moniuszki 15

Roboty elektryczne osiedlowe

 • wymiana oprawy oświetleniowej na elewacji ściany szczytowej kl. D na oprawę typu LED.

Budowa i konserwacja obiektów rekreacyjno-sportowych

 • montaż stojaków rowerowych.

Chopina 18, 22, 24

Roboty elektryczne osiedlowe

 • wymiana oprawy oświetleniowej na elewacji ściany szczytowej kl. D budynku Chopina 24 na oprawę typu LED.

Roboty elektryczne

– modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Chopina 24 – montaż lamp
z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych, wymiana kabli, przycisków dzwonkowych w korytarzach piwnicznych, wymiana kabli, przycisków dzwonkowych.

Roboty malarskie

 • odnowienie kolorystyki klatek schodowych i piwnicy w budynku Chopina 24 – malowanie natryskowe i lakierowanie klatek schodowych i zejść do piwnic, malowanie farbą olejną cokolików, boków biegów schodowych, parapetów, balustrad i wymiana pochwytów, malowanie emulsyjne ścian i sufitów korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku, malowanie farbą betondur schodów do piwnicy.

Szymanowskiego 1

Roboty elektryczne

 • modernizacja instalacji elektrycznej – montaż lamp z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych, wymiana kabli, przycisków dzwonkowych w korytarzach  piwnicznych, wymiana kabli, przycisków dzwonkowych, doprowadzenie zasilania do lokatorskich komórek piwnicznych wraz z zamontowaniem opraw i wyłączników, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku, montaż zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego.

Roboty malarskie

 • odnowienie kolorystyki klatek schodowych i piwnicy w budynku Chopina 24 – malowanie natryskowe i lakierowanie klatek schodowych i zejść do piwnic, malowanie farbą olejną cokolików, boków biegów schodowych, parapetów, balustrad i wymiana pochwytów, malowanie emulsyjne ścian i sufitów korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku, malowanie farbą betondur schodów do piwnicy.

Roboty stolarskie

 • wymiana drzwi piwnicznych na drzwi p.pożarowe.

Roboty drogowe

 • remont chodnika przed budynkiem.

Szymanowskiego 3

Roboty drogowe osiedlowe

 • przełożenie nawierzchni chodnika i schodów terenowych przy pumptracku
  i parkingu.

Roboty elektryczne osiedlowe

 • wymiana oprawy oświetleniowej na elewacji ściany szczytowej kl. E na oprawę typu LED.

Szymanowskiego 5

Roboty elektryczne

 • modernizacja instalacji elektrycznej – montaż lamp z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych, wymiana kabli, przycisków dzwonkowych w korytarzach   piwnicznych, wymiana kabli, przycisków dzwonkowych, doprowadzenie zasilania
  do lokatorskich komórek piwnicznych wraz z zamontowaniem opraw i wyłączników, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku, montaż zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego.

Roboty malarskie

 • odnowienie kolorystyki klatek schodowych i piwnicy – malowanie natryskowe
  i lakierowanie klatek schodowych i zejść do piwnic, malowanie farbą olejną cokolików, boków biegów schodowych, parapetów, balustrad i wymiana pochwytów, malowanie emulsyjne ścian i sufitów korytarzy piwnicznych
  i pomieszczeń wspólnego użytku, malowanie farbą betondur schodów do piwnicy.

Roboty stolarskie

 • wymiana drzwi piwnicznych na drzwi p.pożarowe.

Szymanowskiego 3

Roboty ślusarskie

–    wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu na kratki ze stali nierdzewnej.

Roboty malarskie

 • umycie i odglonienie elewacji budynku.

Szymanowskiego 7

Roboty elektryczne osiedlowe

 • wymiana oprawy oświetleniowej na elewacji ściany szczytowej kl. D na oprawę typu LED.

Roboty drogowe osiedlowe

 • wykonanie i montaż zabudowy na odpady wielkogabarytowe przy istniejącym podwórku gospodarczym.

Macierzy Szkolnej 1, Szymanowskiego 2 ,6, 8

Roboty elektryczne osiedlowe

 • wymiana opraw oświetleniowych na elewacji ścian szczytowych budynków Szymanowskiego 2 kl. A oraz Szymanowskiego 6 kl. B na oprawy typu LED.

Roboty instalacyjne

 • wymiana poziomu kanalizacji do pierwszej studzienki – budynek Szymanowskiego 6,8
  i Macierzy Szkolnej 1.

Macierzy Szkolnej 5

Roboty instalacyjne

 • wymiana poziomu kanalizacji do pierwszej studzienki.

Karłowicza 3,5

Roboty elektryczne osiedlowe

 • wymiana oprawy oświetleniowej na elewacji ściany szczytowej kl. A budynku  przy
  ul. Karłowicza 5 na oprawę typu LED.

Roboty instalacyjne

 • wymiana poziomu kanalizacji w budynku Karłowicza 5.

Moniuszki 22

Roboty elektryczne osiedlowe

 • wymiana oprawy oświetleniowej na elewacji ściany szczytowej kl. A budynku 
  na oprawę typu LED.

Budowa i konserwacja obiektów rekreacyjno- sportowych

 • montaż stojaków rowerowych.

Roboty elektryczne

 • modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy – montaż lamp z czujnikiem ruchu
  w korytarzach piwnicznych, wymiana kabli, doprowadzenie zasilania do lokatorskich komórek piwnicznych wraz z zamontowaniem opraw i wyłączników, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku, montaż zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego.

Moniuszki 16

Budowa i konserwacja obiektów rekreacyjno- sportowych

 • wymiana siatki (piłkochwytu) na mini boisku do piłki nożnej,
 • montaż huśtawki ogrodowej na placu za budynkiem.

Zagospodarowanie i konserwacja terenów zielonych

 • montaż zbiornika na wodę deszczową.

Roboty stolarskie

 • wymiana drzwi wejściowych do budynku.

Roboty elektryczne

 • montaż oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu/zmierzchu przed wejściem
  do budynku.

Moniuszki 18

Roboty stolarskie

 • wymiana drzwi wejściowych do budynku.

Roboty elektryczne

 • montaż oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu/zmierzchu przed wejściem
  do budynku,
 • wymiana oprawy oświetleniowej na elewacji ściany szczytowej na oprawę typu LED.

Moniuszki 24

Zagospodarowanie i konserwacja terenów zielonych

 • montaż zbiornika na wodę deszczową.

Roboty elektryczne osiedlowe

 • wymiana oprawy oświetleniowej na elewacji ściany na oprawę typu LED.

Roboty elektryczne

 • montaż oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu/zmierzchu przed wejściem
  do budynku.

Moniuszki 26

Roboty elektryczne

 • montaż oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu/zmierzchu przed wejściem
  do budynku.

 Szymanowskiego 10, 12, 14

Roboty instalacyjne

 • wymiana poziomu kanalizacji do pierwszej studzienki – budynek Szymanowskiego 12.

OSIEDLE PIASTOWSKIE

Kamienna 1

Roboty posadzkarskie

 • akumulacja środków na remont balkonów.

Kamienna 3

Roboty dekarskie

 • wymiana zadaszeń loggii balkonowych ostatnich kondygnacji na poliwęglan komorowy przydymiony.

OS. PODGÓRZE

Brożka 15-17

Roboty gazowe

 • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej – zgodnie z opracowanym projektem, wymiana przewodów rozprowadzających, poziomów i pionów na klatce schodowej – w budynkach Brożka 15 i 17.

Morcinka 1

Roboty instalacyjne

 • wymiana poziomu kanalizacji w piwnicy – klatki E, F, G..

Popiołka 1,3

Roboty ślusarskie

 • wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu na kratki ze stali nierdzewnej  
  w budynku Popiołka 1 (37 szt.),
 • wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu na kratki ze stali nierdzewnej  
  w budynku Popiołka 3 (62 szt.).

Popiołka 2

Roboty instalacyjne

 • montaż zbiornika na deszczówkę przy wiatrołapie ul. Popiołka 2A.

Roboty ślusarskie

 • wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu na kratki ze stali nierdzewnej (75 szt.).

Popiołka 11,13

Roboty malarskie

 • remont suszarni – ul. Popiołka 11 kl. B malowanie i wyłożenie posadzki płytkami gresowymi.

Popiołka 6, 8, 10

Roboty murarskie i tynkarskie

 • remont wiatrołapu – wzmocnienie fundamentu  w budynku Popiołka 10 (klatka A).

Roboty ślusarskie

 • wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu na kratki ze stali nierdzewnej  
  w budynku Popiołka 6 (51 szt.),
 • wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu na kratki ze stali nierdzewnej  
  w budynku Popiołka 8 (54 szt.).

Popiołka 12, 14, 16

Roboty instalacyjne

 • wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku Popiołka 12 (klatka A, B, C, D).

Z. Kossak-Szatkowskiej 8

Roboty murarskie i tynkarskie

 • remont wiatrołapu – wzmocnienie fundamentu klatka A,B,C.

Dokumentacja projektowa

 • wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej,
 • wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej – przewodów rozprowadzających poziomów i pionów na klatkach schodowych.

Z. Kossak-Szatkowskiej 10

Roboty instalacyjne

 • wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody w piwnicach.

Dokumentacja projektowa

 • wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej,
 • wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej – przewodów rozprowadzających poziomów i pionów na klatkach schodowych.

Z. Kossak-Szatkowskiej 12

Dokumentacja projektowa

 • wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej,
 • wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej – przewodów rozprowadzających poziomów i pionów na klatkach schodowych.

Roboty gazowe

 • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej – zgodnie z opracowanym projektem.

Z. Kossak-Szatkowskiej 14

Roboty instalacyjne

 • montaż zbiornika na deszczówkę przy wiatrołapie ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 14 E.

Dokumentacja projektowa

 • wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej,
 • wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej – przewodów rozprowadzających poziomów i pionów na klatkach schodowych,
 • wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ścianie szczytowej budynku Z. Kossak- Szatkowskiej 14,

Roboty gazowe

 • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej – zgodnie z opracowanym projektem.

OS. PODGÓRZE II

Brożka 19

Dokumentacja projektowa

 • wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej.

Brożka 21

Dokumentacja projektowa

 • wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej.

Brożka 23

Dokumentacja projektowa

 • wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej.

Brożka 22-24

Dokumentacja projektowa

 • wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej – Brożka 24.

Brożka 25

Dokumentacja projektowa

 • wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej.
Plan remontów na 2 0 2 4 r.
Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content