SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Podsumujmy dokonania Spółdzielni w ostatnich 5-ciu latach istnienia

Największe osiągnięcia Spółdzielni w ostatnim 5-leciu (lata 2018-2023) to:

 • realizacja projektu „Uporządkowanie i ożywienie przestrzeni publicznej wokół budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie” dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu obejmuje: uporządkowanie i ożywienie przestrzeni publicznej wokół budynków
  nr 4,6,8 przy ul. Korfantego, nr 2,4,6 przy ul. Gen. J. Hallera,
  nr 29,29a,29b,29c przy ul. Górnej, nr 1,1A przy ul. Kraszewskiego
  w Cieszynie; przebudowę i rozbudowę placów zabaw; rekultywację
  i nasadzenia zieleni; przystosowanie sali spotkań na cele społeczne; przebudowę dróg i chodników;
 • powstanie Bulodromu przy ul. Chopina (2018 rok);
 • pozyskanie przez Fundację Aktywności Społecznej Cieszynianka środków
  z Fundacji Santander na realizację projektu, w ramach którego zakupiono kurtynę wodną i stół do piłkarzyków znajdujące się na os, Podgórze I
  (2019 rok);
 • zamontowanie kurtyny wodnej przy ciągu pieszo-jezdnym przy
  ul. Moniuszki, ufundowanej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej (2020 rok);
 • powstanie toru rowerowego typu pumptrack wraz ze stacją naprawy rowerów i elementami małej architektury przy ul. Chopina (2020 rok);
 • powstanie rowerowego miasteczka przy ul. Brożka 11-13, czyli placu zabaw z wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi m.in. ronda, oznakowanie, gry podwórkowe (2021 rok);
 • zakup i montaż 12 rowerków wolnostojących przy 6 ławkach parkowych (ul. Chopina, ul. Kamienna, Moniuszki) – projekt realizowany ze środków Fundacji Orlen (2021 rok);
 • 4 rowerki wolnostojące przy ławkach (ul. Popiołka 5, Popiołka 12, Brożka 11, Brożka 24 (rok 2022);
 • wybudowanie parkingu dwupoziomowego na os. Bobrek na 50 miejsc
  (w latach 2021-2022);
 • powstanie 11 miejsc ze zbiornikami na deszczówkę, przy budynkach mieszkalnych na wszystkich osiedlach Spółdzielni (2022 rok); W 2023 roku dzięki pozyskaniu środków z Gminy Cieszyn zostało zamontowanych kolejnych 14 zbiorników;
 • pozyskanie przez Fundację Aktywności Społecznej Cieszynianka środków
  z Fundacji BGK w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. W ramach projektu powstał mural antysmogowy (wykonany farbą „pochłaniająca” miejski smog)na ścianie szczytowej bloku na osiedlu Podgórze II, przy
  ul. Ludwika Brożka 19 o temacie Tramwaje Cieszyńskie);
 • pozyskanie przez Fundację Aktywności Społecznej Cieszyniankadofinansowania z Fundacji Orlen i Spółdzielni na ogród społeczny
  na osiedlu Podgórze I – ogólnodostępny zielnik składający się z 4 klombów z wysadzonymi różnymi gatunkami ziół jadalnych. Z zielnika mieszkańcy mogą korzystać tak, jak ze społecznego ogródka. Rośliny można wspólnie uprawiać (2022 rok);
 • budowa zewnętrznej ścianki bulderowej dla początkujących na osiedlu Podgórze I w tzw. „Jarze” (2022 rok);
 • budowa tężni solankowej na osiedlu Podgórze I w sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego (2023 rok).

Spółdzielnia w ramach dbałości o infrastrukturę osiedli przeprowadziła rewitalizację zieleni w obrębie budynków Św. Jerzego 11, Chopina 24, Moniuszki 24, Kamiennej 3, osiedla Podgórze I i II oraz przy ul.  Hallera
i Korfantego. Utworzono także nowe miejsca postojowye przy
ul. Moniuszki 18, Macierzy Szkolnej 1, Z. Kossak-Szatkowskiej 14,16 i Brożka 9.

Spółdzielniadba o stan techniczny budynków.  Do najważniejszych realizacji w latach 2018-2023można zaliczyć: wymianę grzejników w 6 budynkach; modernizację instalacji elektrycznej klatek schodowych oraz piwnic w 14 budynkach; wymianę instalacji gazowej w 20 budynkach; odnowienie kolorystyki klatek schodowych i piwnic w 15 budynkach; odglonienie elewacji 13 budynków; wymianę poziomów kanalizacji 18 budynków; wymianę zaworów podpionowych na instalacji wodnej oraz CO w 6 budynkach; kontynuację wyposażania obiektów Spółdzielni w system monitoringu.  

Dbamy również o poprawę komunikacji między mieszkańcami
a Spółdzielnią.
W celu usprawnienia funkcjonowania przepływu korespondencji między Spółdzielnią a mieszkańcami wprowadzono korespondencję elektroniczną – komunikacja z Mieszkańcem może odbywać się elektronicznie po złożeniu przez niego odpowiedniej deklaracji wysyłki korespondencji.

Warto zaznaczyć także, iż w latach 2018-2022 odnotowano spadek zaległości zadłużeń. W zaległościach w opłatach za lokale mieszkalne z 2,82% w roku 2018 do 1,41% w roku 2022, w zaległościach w opłatach za lokale użytkowe
z 7,98% w roku 2018 do 4,05% w roku 2022.

W tym miejscu chcemy podziękować Zarządowi, Radzie Nadzorczej, Radom Osiedli, pracownikom, społecznikom oraz wszystkim, dzięki którym Spółdzielnia może sprawnie działać dla wszystkich naszych mieszkańców.

K.C.   B.L

Podsumujmy dokonania Spółdzielni w ostatnich 5-ciu latach istnienia
Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content