ARCHIWUM - PRZETARGI


(data publikacji: 25.03.2019; data składania ofert: 08.04.2019 do godziny 10.00)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych przy ulicach:
Górna 29B ,Górna 29C, Cieńciały 1 w Cieszynie.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy Spółdzielni upływa w dniu 08.04.2019 r. godz. 1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Odpowiedź na zapytanie z dnia 01.04.2019 (nr spr. TPU - 791/2019)