ARCHIWUM - PRZETARGI


(data publikacji: 29.01.2019; data składania ofert: 18.02.2019 do godziny 10.00)

Konkurs ofert na zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji na elewacji  budynków wielorodzinnych przy ul Brożka 18, 20 oraz gen. Hallera 6 w Cieszynie.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy Spółdzielni upływa w dniu 18.02.2019 r. godz. 1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


(data publikacji: 01.02.2019r. data składania ofert: 11.02.2019r. do godz. 10.00)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

·      dokumentacji budowlanej na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach,

·      utrzymania zieleni na osiedlach,

·      wycinki drzew,

·      remontów budynków,

·       instalacji w tych budynkach,

·       infrastruktury drogowej,

·       zmycia glonów elewacji,

będących w zasobach naszej Spółdzielni, Ofertę   należy   złożyć   w  sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” Cieszyn ul. Hajduka 17 43-400 Cieszyn 1 piętro pokój 205.

Termin składania ofert upływa w dniu  11.02.2019 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

SPROSTOWANIE DLA SPECYFIKACJI NA ROBOTY STOLARSKIE