ARCHIWUM - PRZETARGI

(data publikacji: 08.08.2018; data składania ofert: 22.08.2018 do godziny 10.00)

Konkurs ofert na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych przy ullicy Górna 29, Górna 29A, Szymanowskiego 2, Szymanowskiego 6, Moniuszki 22 w Cieszynie.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy Spółdzielni upływa w dniu 22.08.2018 r.  godz. 1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI