ARCHIWUM - PRZETARGIAKTUALNE PRZETARGI


(data publikacji: 20.04.2021 r. data składania ofert: 10.05.2021 r. do godz. 10.00)

Konkurs ofert na przebudowę balustrad balkonowych wnękowych w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 5/15 obręb 38 w Cieszynie przy ul. Kossak-Szatkowskiej 16A i 16B

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy Spółdzielni upływa w dniu  10.05.2021 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI(data publikacji: 08.04.2021 r. data składania ofert: 26.04.2021 r. do godz. 10.00)

Konkurs ofert na budowę parkingu dwupoziomowego dla samochodów osobowych i ciężarowych na działkach 14/41, 14/45, 14/49 obręb 13 w Cieszynie - I etap realizacji.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy Spółdzielni upływa w dniu  26.04.2021 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI(data publikacji: 11.03.2021 r. data składania ofert: 29.03.2021 r. do godz. 10.00)

Konkurs ofert na przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Moniuszki 16 - I etap realizacji i Bobreckiej 14 w Cieszynie.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy Spółdzielni upływa w dniu  29.03.2021 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT