SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

SPRAWOZDANIE z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62

Sprawozdania organów Spółdzielni, treści uchwał oraz inne dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z listą zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zarząd wyłożył do wglądu w Sekretariacie Spółdzielni w ustawowym terminie. Powyższe materiały były jednocześnie dostępne na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smcieszynianka.org.pl.

         Walne Zgromadzenie obradowało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, wysłanym do wszystkich członków Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni obecni na posiedzeniu dokonali wyboru Rady Nadzorczej na kolejną 3 – letnią kadencję. Organ ten składa się obecnie z 9 członków. W związku z wprowadzonymi zmianami do Statutu Spółdzielni, po raz pierwszy wybory do Rad Osiedli odbyły się w trybie głosowania jawnego.

         W tym roku podczas dyskusji poruszony został głównie temat związany z propozycją zbycia przez Spółdzielnię części terenu inwestycyjnego na os. Bobrek – Wschód na rzecz dewelopera. W związku z brakiem jednomyślności przeprowadzono głosowanie. Większość zdecydowała, że teren pozostanie we władaniu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie podjęło 8 uchwał zaproponowanych w porządku obrad, które dotyczyły:

  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie z działalności za 2022 rok – uchwała
    nr 1 i 2,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. i podziału nadwyżki bilansowej – uchwała nr 3 i 4,
  • zbycia części terenu przy ul. Z. Kossak – Szatkowskiej 16 na rzecz Gminy Cieszyn – uchwała nr 6,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu– uchwała nr 7,8 i 9.

            Zarząd przesłał odpowiednie dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego, które zostały zatwierdzone Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5.07.2023 r. 

                                                                                                                      IP

SPRAWOZDANIE z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62
Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content