Skład Rady Nadzorczej:

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej:

Członkowie Komisji

 

Dyżury członków Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółdzielni:

 

Skład Rady Osiedla:

 

Centrum

Liburnia

Piastowskie

Podgórze I

Podgórze II

Bobrek Wschód