SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Wstęp

Sześćdziesiąt pięć lat temu, w 1958 roku powstały w Cieszynie dwie spółdzielnie mieszkaniowe:
– 15 kwietnia – Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Olza” przy Zakładach Przemysłu Cukierniczego „Olza”,
– 9 maja – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”.

Zarząd „Cieszynianki” tworzyli: prof. dr hab. Józef Chlebowczyk – przewodniczący oraz dr Ludwik Brożek i Józef Ryszka – członkowie. W skład Rady Nadzorczej wchodzili: Józef Linek, Bronisława Klos, Jan Toman, Oskar Ciemała, Janina Foltyn i Zuzanna Molin.

Założycielem i pierwszym przewodniczącym Zarządu „Olzy” był Władysław Kaleta, członkami Zarządu byli: Helena Konasińska, Jan Toman, Krystyna Winiarska, natomiast Radę Nadzorczą tworzyli: Natalia Szurman, Stefania Pelar i Jan Krygiel.

W 1964r. zrodziła się myśl połączenia obu Spółdzielni, co znalazło swój finał w dniu 6 listopada 1964r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” przejęła zasoby „Olzy” i pod tą nazwą działa do dzisiaj.
W początkowym okresie zainteresowanie spółdzielczą formą budownictwa w Cieszynie rodziło się powoli. W 1959 roku oddano pierwszy budynek przy ul. Bielskiej 39, w którym zamieszkało 12 rodzin, w 1961 r. – drugi budynek przy ul. Bobreckiej 26, a następnie budynki przy ul. Kraszewskiego.

W latach 1961–1965 nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania budownictwem spółdzielczym, coraz więcej osób chciało posiadać mieszkania w Spółdzielni. W tym okresie powstały inwestycje w centrum Cieszyna przy ul. Bielskiej, Bobreckiej, Cieńciały, Kraszewskiego, Korfantego, Chrobrego, Żwirki i Wigury, gen. J. Hallera i Górnej.

Począwszy od drugiego dziesięciolecia inwestycje Spółdzielni koncentrowały się na obrzeżach Cieszyna. W latach 1969–1978 na osiedlu Liburnia oddano do użytku spółdzielców 28 budynków.

Lata 1979–1988 to okres budowy osiedla Piastowskiego (4 budynki) i osiedla Podgórze I (42 budynki), zaś w następnym dziesięcioleciu wybudowano po 6 budynków spółdzielczych na osiedlach Podgórze II i Bobrek-Wschód.

Od 1996r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” nie realizuje nowego budownictwa mieszkaniowego. Zmiana warunków kredytowania spowodowała w skali całej spółdzielczości zastój budownictwa mieszkaniowego.
Ostatnie piętnastolecie istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie cechuje dbałość o to, co już zrobione poprzez remontowanie oraz podnoszenie standardu istniejących zasobów.

Po 65 latach funkcjonowania wielkość zasobów, którymi zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”, przedstawia się następująco:
106 budynków mieszkalnych, a w nich 3.684 mieszkania o powierzchni użytkowej 185.367 m2,
174 garaże o powierzchni użytkowej 2.905 m2,
91 lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach wolnostojących oraz w budynkach mieszkalnych (partery, piwnice) o łącznej powierzchni 4.061 m2.
W ostatnich latach Spółdzielnia reaktywowała swą działalność kulturalno – oświatową przez utworzenie Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji.

Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content