SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Wyjaśnienia do zapytania do SIWZ dot. konkursu ofert na Budowę drogi pożarowej przy ulicy Barteczka 27.

Wyjaśnienia do zapytania do SIWZ dot. Konkursu ofert ogłoszonego na Budowę drogi pożarowej przy ulicy Barteczka 27 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 9/11 obręb 17 i 14/56 obręb 13 w Cieszynie.

Pytanie:

Projekt dla zadania pn.: „PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY KABLI NN i OŚWIETLENIA ULICZNEGO” opisuje przebudowę kabli energetycznych, natomiast w przedmiarze robót (Cieszyn ul. Barteczka 27-bud drogi pożarowej – przebudowa ośw. Ulicznego-PR) brakuje przedmiaru w zakresie kabli energetycznych. Proszę zatem o wyjaśnienie, czy przedmiotowy zakres jest ograniczony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektant przewidział usunięcie kolizji linii kablowej oświetleniowej. Natomiast kable energetyczne znajdujące się w pobliżu koryta pod podbudowę drogi i usytuowane w skarpie zostaną zabezpieczane rurami ochronnymi, gdy w trakcie wykopów ręcznych zostanie stwierdzona taka konieczność.

Wyjaśnienia do zapytania do SIWZ dot. konkursu ofert na Budowę drogi pożarowej przy ulicy Barteczka 27.
Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content