SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Przetargi

Budowa drogi pożarowej przy ulicy Barteczka 27 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na budowę drogi pożarowej przy ulicy Barteczka 27 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 9/11 obręb 17 i 14/56 obręb 13 w Cieszynie. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na wyżej […]

Przetarg na najem lokalu usługowego w budynku przy ul. Hajduka 17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza przetarg pisemny – konkurs ofert, na używanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Hajduka 17 w Cieszynie, ograniczony na prowadzenie cichej, nieuciążliwej dla najemców innych lokali działalności gospodarczej.Lokal usytuowany jest na poziomie parteru, składa się z 3 pomieszczeń i korytarza o łącznej […]

Unieważnienie postępowania w trybie konkursu ofert – przebudowa placu zabaw św. Jerzego 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie na podstawie rozdz. IX ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert na przebudowę placu zabaw zlokalizowanego przy budynku Świętego Jerzego 5 w Cieszynie. PISMO PRZEWODNIE ODNOŚNIE UNIEWAŻNIENIA KONKURSU OFERT

Przebudowa placu zabaw Św. Jerzego 5

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na przebudowę placu zabaw zlokalizowanego przy budynku Świętego Jerzego 5 w Cieszynie. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205.Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2024 r. o godz. 10.00. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content