SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Jak załatwić sprawę

SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

ZAKUP MIESZKANIA W SPÓŁDZIELNI

Należy przedłożyć w siedzibie Spółdzielni, w dziale członkowsko-mieszkaniowym akt notarialny (do wglądu) i złożyć wypełniony druk dyspozycji wysyłki korespondencji oraz oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu celem uzyskania naliczenia opłat czynszowych dla zakupionego mieszkania.

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

Należy poinformować dział członkowsko-mieszkaniowy o zamiarze zbycia posiadanego mieszkania celem uzyskania zaświadczenia niezbędnego do zbycia lokalu mieszkalnego , które przedkłada się w kancelarii notarialnej do umowy sprzedaży (koszt zaświadczenia 20 zł).

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ŚMIERCI WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA MIESZKANIA

Należy przedłożyć w dziale członkowsko-mieszkaniowym akt zgonu (do wglądu). Po śmierci właściciela lub współwłaściciela lokalu należy podjąć czynności w ramach postępowania spadkowego. Czynności te dotyczą stwierdzenia nabycia praw do spadku, które to wskazuje kto z bliskich zmarłej osoby należy do kręgu spadkobierców.
Stwierdzenia nabycia spadku dokonać można :

  1. składając odpowiedni wniosek do sądu rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej osobie,
  2. zgłosić się do kancelarii notarialnej – w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

PRZENIESIENIE MIESZKANIA W PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

Należy złożyć w dziale członkowsko-mieszkaniowym stosowny wniosek (dostępny na stronie internetowej w drukach do pobrania) podpisany przez wszystkie osoby, które są właścicielami danego mieszkania. Po złożeniu wniosku następuje przekształcenie lokalu w pełna własność poprzez zawarciu aktu notarialnego, na podstawie którego zakładana jest księga wieczysta (koszt złożenia wniosku 30 zł).
Wnioskodawca ponosi wszystkie koszty notarialne.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Należy przedłożyć w dziale członkowsko-mieszkaniowym stosowny dokument (wyrok sądu bądź akt notarialny – do wglądu), z którego wynika komu przypada prawo do lokalu mieszkalnego.

Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content