SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Historia

W 1958r. powstały w Cieszynie dwie spółdzielnie mieszkaniowe. Pierwsza – 15 kwietnia, która przyjęła nazwę Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „OLZA” przy Zakładach Przemysłu Cukierniczego „OLZA” oraz druga – 9 maja i przybrała nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”. Zarząd „Cieszynianki” tworzyli prof. dr hab. Józef Chlebowczyk – przewodniczący oraz dr Ludwik Brożek i Józef Ryszka – członkowie. Natomiast założycielem i pierwszym Przewodniczącym Zarządu „OLZY” był Władysław Kaleta, zaś członkami byli Helena Karasińska, Jan Toman, Krystyna Winiarska.

W początkowym okresie zainteresowanie spółdzielczą formą budownictwa było niewielkie. W 1959r. oddano do użytku pierwszy budynek przy ul. Bielskiej 39, w którym zamieszkało 12 rodzin – pierwszych spółdzielców mieszkaniowych w Cieszynie. Przełomowym okresem były dla spółdzielń lata 1961-65. Nastąpił wzrost liczby osób zainteresowanych uzyskaniem spółdzielczego mieszkania. W 1964r. zrodziła się myśl połączenia obu spółdzielń, tj. Spółdzielni „OLZA” i Spółdzielni „CIESZYNIANKA”. Ostatecznie doszło do połączenia w dniu 6 listopada 1964r. Nowa jednostka przyjęła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „CIESZYNIANKA” i pod tą nazwą funkcjonuje do dzisiejszego dnia.

W pierwszym dziesięcioleciu budownictwo spółdzielcze budowane było w rejonie Centrum. Oddano do użytku w latach 1959-1968 16 budynków o 479 mieszkaniach i powierzchni użytkowej 21.000,4 m2. Budynki te zlokalizowane są na terenie 3 ha 38 a.

W drugim dziesięcioleciu budowano budynki mieszkalne głównie na os. Liburnia, zlokalizowane w północno-zachodniej części miasta. W latach 1969-1978 oddano do użytku 28 budynków o 1.413 mieszkaniach i pow. użytkowej 60.285,5 m2. Osiedle „Liburnia” liczy 12 ha 72 a.

Trzecie dziesięciolecie to budynki oddane do użytku na  os. Piastowskim i os. Podgórze I. W latach 1979 do 1988 oddano do użytku 48 budynków o 1.388 mieszkaniach i pow. użytkowej 80.714,7 m2. Osiedle „Podgórze I” zlokalizowane jest na terenie 12 ha 72 a, zaś „Piastowskie” na terenie 2 ha 56 a.

W czwartym dziesięcioleciu, mimo ogólnokrajowego kryzysu budownictwa mieszkaniowego, oddano do użytku 13 budynków o 399 mieszkaniach i pow. użytkowej 23.097,0 m2 , zlokalizowanych na os. Podgórze II i os. Bobrek-Wschód. Od 1996r. Spółdzielnia „Cieszynianka” nie realizuje nowego budownictwa mieszkaniowego. Zmiana warunków kredytowania spowodowała w skali całej spółdzielczości zastój budownictwa mieszkaniowego. Członkowie oczekujący naszej Spółdzielni nie są zainteresowani budownictwem wielorodzinnym – własnościowym.

  Generalnym wykonawcą budynków spółdzielczych od początku istnienia Spółdzielni było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, przekształcone później w Kombinat Budownictwa Ogólnego „Beskid”, a następnie Zakład Budowlano-Usługowy „Alfa” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej.

 Wykonawcą jednego budynku oraz zespołu garaży było Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „BUDOPOL” w Ustroniu.

Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content