SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie – rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie – rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji”

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”

Wartość projektu: 1 024 659,80 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 668 636,55 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na  stronie www.rpo.slaskie.pl

Projekt „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie – rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji” zawiera inwestycje:

Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania Sali Świetlicowej na pomieszczenia Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6 (działka nr 5/29 obręb 38).

W jej wyniku przebudowano salę, dzieląc ją stropem na dwie kondygnacje, na parterze utworzono Salę widowiskowo-konferencyjną z zapleczem kuchennym, a na poziomie piętra uzyskano 4 pomieszczenia dostępne z korytarza oraz 2 magazyny podręczne. W sali są organizowane różnego rodzaju okolicznościowe imprezy osiedlowe (np. Dzień Dziecka, Mikołajki itp.), spotkania cykliczne z ciekawymi ludźmi, podróżnicze, warsztaty itp. Działają tu także Osiedlowy Klub Seniora i Dyskusyjny Klub Propozycji „Podgórze”.
W salkach na piętrze znajdują się: 
– Świetlica środowiskowa prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
– Pracownia artystyczna, w której prowadzone będą zajęcia z różnych technik plastycznych.
– Sala zajęć i gier, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli mogli spędzić czas przy wspólnych grach np. edukacyjnych, planszowych, grze w szachy, warcaby, brydża.
– Biuro Fundacji Aktywności Społecznej Cieszynianka oraz Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji.

Spektrum działań Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji to prowadzenie i wzajemne zsynchronizowanie różnych zajęć i kółek zainteresowań dla różnych grup wiekowych, organizację konkursów plastycznych, ekologicznych, muzycznych, organizowanie imprez okolicznościowych, prowadzenie zajęć i organizowanie turniejów gry w szachy, warcaby, brydża itp., a także propagowanie i współorganizowanie rekreacji w każdym wieku – zajęcia i turnieje tenisa ziemnego, siatkówki, tzw. gier podwórkowych pod opieką instruktorów, a w założeniu również studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, odbywającymi w ten sposób praktykę zawodową.
Projekt przewiduje również powstanie Fundacji Aktywności Społecznej, której ważnym zadaniem będzie zdobywanie środków finansowych z grantów i innych źródeł, ale także współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu zajęć ze środków Spółdzielni przeznaczonych na ten cel.

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, ul. Popiołka w Cieszynie dz.5/35 obr 38.

Składa się ono z boiska do siatkówki oraz kortu do tenisa ziemnego. Boisko o powierzchni 648 m2 ogrodzone płotem wysokości 4 m.

Budowa placu zabaw z nawierzchnią piaszczystą i gumową wraz z ogrodzeniem, ul. Brożka 2-10 w Cieszynie dz. 5/64 obr 38

Teren placu wynosi 286 m2, część wyposażona placu zabaw wynosi 207,5 m2. Na placu zabaw znajduje się: piaskownica, huśtawka z dwoma siedziskami, huśtawka ważka, „królicza nora”, „małpie drzewko”, platforma obrotowa „blues” oraz 4 ławki. Wszystkie znajdujące się na nim elementy spełniają Polską i Europejską Normę PN/EN 1176 oraz posiadają certyfikat TUV. Strefa bezpieczeństwa pod każdym urządzeniem wykonana jest z płytek gumowych. Nawierzchnia posiada certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości 3 m, na pozostałej powierzchni placu znajduje się podłoże naturalne z piasku. Plac ze wszystkich stron otoczony jest chodnikiem z kostki oraz ogrodzony płotem wysokości 81 cm.

Budowa Siłowni Terenowej ul. Morcinka działka 5/72 obr 38

Teren siłowni wynosi 50 m2. Siłownia terenowa ma kształt pawilonu o ażurowej konstrukcji stalowej, wewnątrz której znajdują się urządzenia: krzesełko do wyciskania – 2 stanowiska, trenażer nóg – nożyce – 2 stanowiska, narciarz, rowerek z młynkiem ręcznym, wioślarz, orbitrek. Każde urządzenie posiada instrukcję obsługi, która pozwala uczyć jak prawidłowo korzystać z wszystkich możliwości oferowanych przez nie.

Na siłowni zarówno ludzie młodzi (od 14 lat), jak i starsi mogą ćwiczyć i rozbudowywać swoje ciało bez konieczności chodzenia na siłownię. Celem ćwiczenia jest budowanie mięśni oraz zwiększenie sprawności fizycznej.  

Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content