SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Ważna informacja w sprawie zadeklarowanej ilości osób do wywozu odpadów komunalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” przypomina, że właściciele lokali zobowiązani są w deklaracjach, dotyczących wywozu odpadów, podawać aktualne ilości osób zamieszkujących w ich lokalach (rzeczywista ilość osób zamieszkałych, bez związku z meldunkiem). Zadeklarowaną ilość osób Spółdzielnia jest zobowiązana zgłosić do Gminy Cieszyn, która pobiera opłatę za wywóz śmieci.
W przypadkach, w których stwierdzi się zaniżoną w deklaracji ilość osób, Gmina Cieszyn może zgodnie z art. 51 oraz art. 53 §1 oraz art. 55 ordynacji podatkowej naliczyć wymagane opłaty do 5 lat wstecz wraz z odsetkami. Zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym może wtedy wynieść nawet kilka tysięcy złotych (dlatego prosimy dokonać korekty niezwłocznie).
W chwili obecnej przeprowadzane są analizy, dotyczące porównania ilości zużytej wody do ilości zadeklarowanych osób w celu kontroli ilości faktycznie zamieszkałych osób w poszczególnych lokalach mieszkalnych.

  • Korekty w ilościach osób można dokonać w dziale opłat za mieszkanie (pokój nr 202 w siedzibie Spółdzielni), Administracjach Osiedli lub poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listowną wypełnionego druku dostępnego na stronie www.smcieszynianka.org.pl (oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu, na którym należy zaznaczyć datę od kiedy nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkałych).
Ważna informacja w sprawie zadeklarowanej ilości osób do wywozu odpadów komunalnych
Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content